Wanneer?

Mediation kan ingezet worden bij een conflict:

op het werk

  • Ziek zijn vanwege problemen in de arbeidsrelatie. 
  • Er zijn problemen over uw functioneren of over het functioneren van een medewerker.

tussen overheid en burger(s)

  • Er is een conflict met de gemeente, provincie of met de politie U bent ontevreden over een genomen besluit. U voelt zich niet serieus genomen. U vindt, dat u onbehoorlijk bent behandeld.

  • U werkt bij een bestuursorgaan en u bent op zoek naar een andere manier om een belanghebbende te benaderen bij een (potentieel) conflict.

tussen buren en/of (ver)huurder(s)

  • U ondervindt overlast van uw buren.
  • De zakelijke relatie met uw huurder of verhuurder is verstoord en daar heeft u last van.
  • Huurders of bewoners hebben onderling conflicten.

tussen familieleden

  • U bent aan het scheiden of u wilt uit elkaar. 
  • Het lukt u niet om met uw (ex)-partner goede afspraken te maken over de kinderen (gezag, omgang en alimentatie), de inboedel en andere bezittingen. 
  • Er zijn binnen uw familie grote spanningen ontstaan en u wilt deze oplossen.


En verder

Bij omgangsregelingen, problemen rond nalatenschappen, samenwerking-e teamconflicten, schade en organisatieconflicten


Twijfelt u of in uw specifieke situatie mediation kan worden ingezet, neem dan contact op.