Wat is de werkwijze?

Na een individueel kennismakingsgesprek volgen in onderling overleg een of meer gezamenlijke mediationbijeenkomsten. Hierbij gelden een aantal spelregels, die in een Mediationovereenkomst worden vastgelegd. U moet hierbij denken aan zaken als vertrouwelijkheid, aanwezigheid, wijze van omgaan met elkaar, bevoegdheden (mandaat), verdeling van de kosten e.a. Het NMI-Mediationreglement wordt daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer mediation van start gaat, hoe het proces verloopt en welke spelregels er gelden. 

Hierna wordt een start gemaakt met het bespreken van de kwestie. Ieder krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Er wordt getracht de vastgelopen communicatie weer op gang te brengen, het overleg te stimuleren en te onderzoeken waar het ieder werkelijk om gaat. Partijen worden gestimuleerd actief hun eigen inbreng te leveren. 

Uiteindelijk zullen de resultaten van de besprekingen worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (een afsprakenlijst). Dit is een juridisch bewijsdocument. Na ondertekening van deze overeenkomst eindigt de mediation.